TradeViet Global Tours (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “công ty”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và người dùng trang web (“bạn”, “của bạn”). Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập:
Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, thông tin hộ chiếu và các thông tin liên lạc khác.
Thông tin thanh toán: Bao gồm thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin thanh toán khác.
Thông tin du lịch: Bao gồm lịch sử du lịch, sở thích du lịch, yêu cầu đặc biệt và các thông tin liên quan khác.
Thông tin sử dụng trang web: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web giới thiệu, các trang bạn truy cập và thời gian truy cập.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:
Cung cấp dịch vụ du lịch: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xử lý đặt chỗ, sắp xếp dịch vụ du lịch, cung cấp dịch vụ khách hàng và liên lạc với bạn về chuyến đi của bạn.
Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin sử dụng trang web để phân tích xu hướng, quản trị trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Gửi thông tin quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi, với sự đồng ý của bạn.
Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.


Chia sẻ thông tin của bạn:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau đây cho các mục đích được mô tả trong chính sách này:
Nhà cung cấp dịch vụ du lịch: Bao gồm hãng hàng không, khách sạn, công ty vận chuyển và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác.
Nhà cung cấp dịch vụ: Bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán, tiếp thị và phân tích dữ liệu.
Cơ quan chính phủ: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi được yêu cầu theo luật hoặc để đáp ứng các quy trình pháp lý.
Bảo vệ thông tin của bạn:
Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.


Quyền của bạn:
Bạn có các quyền sau đây đối với thông tin cá nhân của mình:
Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin của bạn.
Quyền yêu cầu xóa thông tin của bạn.
Quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn.
Quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.


Liên hệ với chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây:

    Thay đổi đối với chính sách này:
    Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi trên trang web của chúng tôi và ghi rõ ngày cập nhật.
    Ngày hiệu lực: 8 tháng 4 năm 2024